Autor

Štefánia Ábelová, akademická maliarka

*1950

Absolvent VŠVU v Bratislave – 1974.

Pedagogická činnosť: 1974 – 2019.

V súčasnosti sa venuje voľnej tvorbe.